Dydaktyka

Wykłady

Wykłady w obecnym semestrze

 • [224390-0723] Obliczenia i przetwarzanie danych w chmurze - cloud computing: nowy przedmiot od roku akademickiego 2016/2017
 • Analiza danych i symulacje w języku Python - przedmiot na studiach podyplomowych "Inżyniera danych - Big Data"
 • [132460-0723] Indukowane Reguły decyzyjne I
 • [132490-0723] Symulacje przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego
 • [234060-0723] Zaawansowane modelowanie symulacyjne
 • Podejmowanie decyzji - przedmiot na menedżerskich studiach podyplomowych GIG

Inne zajęcia, które prowadziłem w przeszłości

 • Spreahsheet simulation (w języku angielskim)
 • Induced Decision Rules I (w języku angielskim)
 • Komputerowa symulacja systemów kolejkowych
 • Analiza decyzji w przedsiębiorstwie (studia podyplomowe)
 • Statystyczna analiza decyzyjna (ćwiczenia)
 • Ekonometria (ćwiczenia)

Konsultacje:
Wtorki, godz 15:20, G-324
(Uprzejmie proszę o wcześniejsze ustalenie tematu spotkania e-mailem)
W przypadku osób piszących pod moją opieką prace dyplomowe istnieje możliwość umówienia się na dodatkowy termin.

Informacje o możliwości pisania pracy dyplomowej pod moją opieką

Jakie prace dyplomowe mogę promować?

Po pierwsze, tematyka pracy musi być związana z moimi kompetencjami oraz zainteresowaniami naukowymi.
Oto zakres tematyczny prac dyplomowych, który jest w moim obszarze zainteresowań oraz kompetencji:

 • chmury obliczeniowe - cloud computing
 • symulacja komputerowa oraz symulacje wieloagentowe
 • eksploracja danych i generacja reguł z danych ekonomicznych
 • badania operacyjne i optymalizacja
 • tematy związane z szeroko rozumianą informatyką

 

Po drugie, abyśmy mogli porozmawiać o pomyśle na pracę dyplomową warto jest ten pomysł spisać na kartce (1 strona).
Oto układ w jakim warto napisać swoją koncepcję pracy dyplomowej:

 1. Proponowany tytuł pracy dyplomowej
 2. Opis problemu
  Krótko zakreślić jaki problem zostanie rozwiązany w pracy licencjackiej. (wystarczy jeden akapit).
  Z reguły opis problemu zaczyna się od trzech słów "Celem pracy jest ... " i ponadto zawiera:
  • właściciela problemu (kogo problem dotyczy)
  • cel (co właściciel chce osiągnąć)
  • odchylenie stanu faktycznego od oczekiwanego (dlaczego poziom zaspokojenia celu nie jest wystarczający)
 3. Dlaczego problem jest ważny dla ekonomisty?
  Dlaczego problem jest ważny? Dlaczego nim właśnie się zajmujemy? Czy podobny problem był poruszany w literaturze?
  Uwagi:
  • Literaturę wyszukujemy np. za pomocą http://scholar.google.pl/, we wstępnym pomyśle na pracę dyplomową wystarczy przytoczyć dwie lub trzy związane z tematem pozycje
  • Na końcu pomysłu na pracę należy podać informację bibliograficzną przytoczonej literatury (autor, rok wydania, tytuł, wydawca lub nazwa numer i strony czasopisma)
 4. Hipotezy badawcze
  Jakie są spodziewane wyniki? Czego spodziewają się Pan/-i osiągnąć w wyniku przeprowadzonej analizy?
 5. Metody badawcze, w tym wykorzystane dane
  Jakie metody ilościowe zostaną zastosowane? Skąd zostaną pozyskane dane do analizy?

Z reguły opis wstępnej koncepcji pracy zamyka się w objętości jednej do półtorej strony (Times 12, odstęp 1.5 akapitu)

Inspiracje do szukania tematu można między innymi znaleźć na stronach:

 • http://www.complexityexplorer.org/ - kurs typu MOOC (ang. massive open online course) dla osób zainteresowanych symulacjami, a w szczególności planujących z tego zakresu pisać pracę dyplomową.
 • http://ccl.northwestern.edu/netlogo/references.shtml - publikacje o modelach wykonanych w środowisku NetLogo - adaptacje/modyfikacje tych modeli mogą być bardzo ciekawymi pracami dyplomowymi.
 • http://interfaces.journal.informs.org/ czasopismo naukowe poświęcone praktycznym zastosowaniom metod ilościowych w problemach biznesowych.
 • http://informs-sim.org/ Archiwalne materiały konferencji Winter Simulation Conference
 • Osobom zainteresowanym pisaniem prac dyplomowych z zakresu ekonomii edukacji mogę przesłać materiały pomagające zorientować się w tej tamatyce - proszę się kontaktować emailem.
  Materiałów tych mam całkiem sporo więc warto napisać jaki obszar ekonomii edukacji Państwa interesuje. Osobom niezdecydowanym przesyłam na początek fragment mojej rozprawy doktorskiej, w której m.in. wyodrębniam kilka obszarów ekonomii edukacji. W ten sposób osoba zainteresowana ma możliwość doprecyzowania wyboru.

Sygnatura mojego seminarium:
 • licencjackiego: 194041-0723
 • magisterskiego: 294041-0723