Wybrane publikacje

 1. A framework for sensitivity analysis of decision trees, współautorzy: B. Kamiński, M. Jakubczyk, Central European Journal of Operations Research, 2017, doi:10.1007/s10100-017-0479-6
 2. D-Mason on the Cloud: An Experience with Amazon Web Services, współautorzy: M. Carillo, G. Cordasco, F. Serrapica, C. Spagnuolo, P. Szufel, L. Vicidomini, Euro-Par 2016 International Workshops, Revised Selected Papers, Springer Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2017
 3. Statistical Verification of the Multiagent Model of Volatility Clustering on Financial Markets, współautorzy T. Olczak, B. Kamiński, Advances in Social Simulation 2015. Springer, Cham, 2017. 329-333.
 4. Optimal execution of large scale simulations in the cloud. the case of ROUTE-TO-PA SIM online preference simulation, współautorzy: B. Kamiński, M. Czupryna, Winter Simulation Conference, Proceedings of the 2016 Winter Simulation Conference, T. M. K. Roeder, P. I. Frazier, R. Szechtman, E. Zhou, T. Huschka, and S. E. Chick, eds., s. 3702-3703, 2016

 5. SOF: Zero Configuration Simulation Optimization Framework on the Cloud, współautorzy: M. Carillo, G. Cordasco V., Scarano, F. Serrapica, C. Spagnuolo. In Proc. of 24th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP2016). February 17-19, Heraklion,Crete, Greece, 2016.

 6. On optimization of simulation execution on Amazon EC2 spot market, współautor: B. Kamiński, Simulation Modelling Practice and Theory, 2015

 7. On elicitation of preferences from social networks through synthetic population modelling. współautorzy: B. Kaminski, G. Koloch:. Winter Simulation Conference 2015: 3206-3207

 8. ROUTE-TO-PA H2020 Project: Raising Open and User-Friendly Transparency-Enabling Technologies for Public Administration, współautorzy: Scarano, V., et al., E-Democracy–Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms. Springer International Publishing, 2015. 219-222.

 9. The 15th International Conference on Group Decision & Negotation Letters - conference proceedings (współredaktor), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2015

 10. Sprzężenia na rynku edukacyjnym - próba weryfikacji symulacyjnej analizy skutków zmian polityki edukacyjnej w obszarze finansowania jej ze środków publicznych dla decyzji edukacyjnych gospodarstw domowych, współautorzy T. Szapiro, T. Kuszewski, B. Koń, G. Michalski w: M. Rószkiewicz, K. Saczuk (red.) Uwarunkowania decyzji edukacyjnych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015

 11. Modelowanie wieloagentowe w badaniach decyzji edukacyjnych, współautorzy: T. Kuszewski, T. Szapiro, Analizy IBE/2/2015, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2015

 12. Asynchronous Knowledge Gradient Policy for Ranking and Selection, współautor: B. Kamiński, Winter Simulation Conference, Proceedings of the 2014 Winter Simulation Conference, A. Tolk, S. Y. Diallo, I. O. Ryzhov, L. Yilmaz, S. Buckley, and J. A. Miller, eds., s. 3785-3796, 2014

 13. Simulated negotiation outcomes through recommendation crowding, współautor T. Szapiro, Group Decision and Negotiation, 2014, 23 (3), 443-461

 14. Multidimensional Risk Management for Underground Electricity Networks, współautor T. V. Garcez, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 37 (1):51-69 (2014)

 15. Simulating optimal negotiation strategy in risk management for networks with cascading failures, współautorzy B. Kaminski, T. Szapiro, materiały międzynarodowej konferencji Group Decision and Negotiation, GDN 2014

 16. Sprzężenia na rynku edukacyjnym - próba weryfikacji symulacyjnej, współautorzy T. Szapiro, T. Kuszewski, B. Koń, w: M. Rószkiewicz, K. Saczuk (red.) Uwarunkowania decyzji edukacyjnych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014

 17. Verification of Models in Agent Based Computatioonal Economics - Lessons from Software Engineering,współautor B. Kamiński, . w: Perspectives in Business Informatics Research. Lecture Notes in Business Information Processing, A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), 2013, 158, 185-199

 18. Future MASON Directions: Community Recommendations, 32 współautorów, Report of the 2013 MASON NSF Workshop, Technical Report GMU-CS-TR-2013-9, George Mason University, 2013

 19. Controlling simulation experiment design for agent-based models using tree representation of parameter space, współautorzy B. Kamiński, P. Wojewnik, Foundations of Computing and Decision Sciences, 2013, 39, 277-298

 20. Private and Public Financing of Education – a Market Design Perspective, współautorzy G. Koloch, T. Szapiro, Proceedings of the International Conference on Applied Economics, 2010, 409-416

 21. Barriers and Profits of Distance Education in Operations Research Based Decision Analysis, współautor T. Szapiro, Journal of Internet Banking and Commerce, 2010, 15 (3), 1-12