O mnie

Kontakt

     Polecam naszą książkę o języku Julia.

Pozycje akademickie

  • Researcher, Fields Institute (University of Toronto), Computational Methods in Industrial Mathematics Laboratory
  • Członek Management Committee w European Social Simulation Association

Badania

  • Obliczenia numeryczne w języku Julia i hipergrafy

  • Smart cities - wieloagentowe symulacje przestrzenne

  • Cloud computing

  • Modelowanie i symulacje wieloagentowe

  • Big Data i High Performance Computing

  • Badania operacyjne i optymalizacja